מודעות אבל בירושלים ובכל הארץ
מודעות אבל + הדבקה בכל חלקי הארץ 24 שעות | סידור חלקת קבר באדמה לפי בקשת המשפחה | פרסום בכל העיתונים במחירי המערכת + התחייבות להגהה + מיקום טוב | העברת נפטרים באמבולנסים חדישים ובכבוד + טיפול ברישיון קבורה, חברה קדישא, ניירת למענק שארים, תעודת פטירה ממשרד הפנים | אמרית תהילים ליד הנפטר עד יציאת ההלוויה + תחבורה למלווים | סידור פרחים עגול + מים קרים בזמן ההלוויה | הכרזת לוויה 2 רכבים במחיר 1 + מערכת הגברה להספדים | קיטרינג ואהלים לימי השבעה | אמרית קדיש ולימוד משניות לעילוי הנשמה במשך כל השנה הראשונה.

____________________
מודעות אבל בירושלים