מודעות אבל ערוך להדפסה

מודעות אבל - שרותי קבורה מהירים בכל הארץ

איכות, אמינות, מהירות - 24 שעות ביממה


פרסום מודעות אבל
הדפסת מודעות אבל בכל הארץ,
הדבקת מודעות אבל
הורדת מודעות אבל בסיום השבעה
סידור לוויה  
רכישת קבר באדמה בכל בית קברות שתבחרו
רישיון קבורה בקלות ובמהירות
חברה קדישא לכל קהילה שתבחרו, ספרדי ואשכנזי, חסידי וליטאי. מזרחי ומודרני.
כריזה במידת הצורך
עריכת לוויה חזן, קברן, מנחה, מניין יהודים, רמקולים, מיטה, תכריכים, אמרית קדיש, ועוד.
שמירה למת מפני שדים ומזיקים
זרי אבל בכל גודל שתחפצו
שבעה כסאות נמוכים, סידורים, ספר תורה, משניות, חומשים, מניין מתפללים עם אבלים, מזון.
מציבה שיש, אבן, עם חריטות ופרחים.
סעודת מצווה ביום השלושים לפטירה.
הזכרה השכבה ושאר סוגי הארועים.
אמירת תהילים ומשניות על ידי ילדים, או מניין אברכים יראי שמים, בכותל המערבי, קבר רבי יהונתן בן עוזיאל, בקבר רבי שמעון, מערת המכפלה, קבר רחל, קבר רבי מאיר בעל הנס.

מודעות אבל | שרותי קבורה


____________________________________________________________________________
מודעות אבל להדפסה | יצירת מודעות אבל |  פרסום מודעות אבל | הדפסת מודעות אבל | שרותי קבורה